Política de Privadesa

1. Responsable
El Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant aquest Lloc web és:

Titular: JOSEL, S. L. U. (en endavant, “Núñez y Navarro”).
Domicili social: Urgell, 230 - 08036 Barcelona
C.I.F.: B08236127
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36.980, Foli 75, Full 24.568, Secció 2ª, Inscripció 88ª
E-mail: newsletter@nnhotels.com
Telèfon: (+34) 93 552 26 20

2. Finalitat
Les dades personals de l’usuari d’aquest Lloc web es tractaran per a les finalitats següents:

F.1: Possibilitar el manteniment, el desenvolupament i la gestió de la relació de negoci formalitzada per la contractació de productes o serveis a través d’aquest Lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment prevists.

F.2: Atendre les sol·licituds d’informació o les consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació o consulta.

F.3: Mantenir informat l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, els serveis i les novetats de NÚÑEZ i NAVARRO. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

3. Legitimació
La base jurídica per dur a terme els tractaments de dades especificats a l’apartat anterior és la següent:

F.1: Acompliment de les obligacions contractuals assumides per l’Usuari i NÚÑEZ i NAVARRO.

F.2: Interès legítim perquè la seva sol·licitud o consulta sigui atesa.

F.3: Consentiment de l’Usuari donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

F.4: Interès legítim perquè la seva sol·licitud de feina sigui atesa.

4. Destinataris
Les dades personals de l’Usuari no es comunicaran a cap tercer.

5. Drets
L’Usuari pot exercir davant de NÚÑEZ i NAVARRO els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils.

Igualment, en els tractaments de les dades de l’Usuari, la legitimació dels quals es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest tindrà el dret de retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets, l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a carrer del Compte d’Urgell, 230, 08036 - Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic newsletter@nnhotels.com

En qualsevol cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant de la corresponent autoritat de control si ho considera oportú.